Σε όλον τον Ντουνιά

Σε όλον τον Ντουνιά

Εκπληκτικό ποίημα από τον μουσικό και ραδιοφωνικό παραγωγό Dave (MegaDave) Mustaine. Για κάποιο λόγο ταίριαξε συνειρμικά με την Μεγάλη Εβδομάδα. Δεν ξέρουμε γιατί. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση να έχετε.

Don’t remember where I was, I realized life was a game
Δεν θυμάμαι που ήμουν, Συνειδητοποίησα πως η ζωή είναι ένα παιχνίδι

The more seriously I took things, The harder the rules became
Όσο πιο σοβαρά έπαιρνα τα πράγματα, Πιο δύσκολοι γίνονταν οι κανόνες

I had no idea what it’d cost, My life passed before my eyes
Δεν είχα ιδέα τι θα κόστιζε, Η ζωή μου πέρασε μπρος στα μάτια μου

I found out how little I accomplished, All my plans denied
Ανακάλυψα πόσα λίγα είχα πετύχει, Όλα τα σχέδια μου είχαν απορριφθεί

So as you read this, know my friends, I’d love to stay with you all
Καθώς το διαβάζετε αυτό φίλοι μου, Θα ήθελα πολύ να μείνω μαζί σας

Please smile when you think of me
Σας παρακαλώ να χαμογελάτε όταν με σκέφτεστε

My body’s gone, that’s all
Το σώμα μου έφυγε, αυτό είναι όλο

A tout le monde
Σε όλο το ντουνιά

A tout mes amis
Σε όλα τα φιλαράκια μου

Je vous aime
Σας αγαπώ

Je dois partir
Πρέπει να την κάνω

These are the last words, I’ll ever speak
Αυτά είναι τα τελευταία λόγια, που θα λαλήσω

And they’ll set me free
και θα με απελευθερώσουν

If my heart was still alive, I know it would surely break
Αν η καρδιά μου ήταν ακόμα ζωντανή, Ξέρω πως σίγουρα θα έσπαγε

And my memories left with you, There’s nothing more to say
Και οι αναμνήσεις που μου απέμειναν με σένα, Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πω

Moving on is a simple thing, What it leaves behind is hard
Το να προχωράς είναι ένα απλό πράμα, Το τι αφήνεις πίσω είναι το δύσκολο

You know the sleeping feel no more pain, And the living are scarred
Ξέρεις οι κοιμισμένοι δε νιώθουν πόνο, Και οι ζωντανοί είναι φοβισμένοι

A tout le monde
Σε όλο το ντουνιά

A tout mes amis
Σε όλα τα φιλαράκια μου

Je vous aime
Σας αγαπώ

Je dois partir
Πρέπει να την κάνω

These are the last words, I’ll ever speak
Αυτά είναι τα τελευταία λόγια, που θα λαλήσω

And they’ll set me free
και θα με απελευθερώσουν

Αφήστε μια απάντηση

Back to top